Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jitka ze Svinibrodu

 

Jitka ze Svinibrodu neboli Schweinfurtu (před 1003 – 2. srpna 1058) byla manželka Břetislava I. a česká kněžna. Jejím pradědem byl možná mocný bavorský vévoda Arnulf, současník Svatého Václava.

Původ

Údajně krásná Jitka byla dcerou bavorského šlechtice, markraběte v Nordgau Jindřicha z rodu Babenberků a jeho choti Gerbergy, zřejmě hraběnky ze sousedního panství Grabfeldu. Její otec se po smrti císaře Oty III. postavil na stranu bavorského vévody, budoucího Jindřicha II. Příliš vděku se ovšem nedočkal a titul bavorského vévody od Jindřicha neobdržel. Markrabě se proti králi na čas vzbouřil, nakonec se ale usmířili.

Břetislav a Jitka

bretislav1_jitka.jpgDobré vztahy mezi Přemyslovci a Babenberky měly být stvrzeny sňatkem, o kterém se nejspíše jednalo kolem roku 1020. Markrabě východní marky Vojtěch tou dobou neměl dceru ve vhodném věku, a tak v úvahu přicházela jeho neteř Jitka. Syn českého kníže Oldřicha Břetislav byl ovšem nemanželského původu, což příliš nenapomáhalo vyhlídkám na sňatek s urozenou Jitkou.

Břetislav problém vyřešil sám, když ji zřejmě v roce 1021 unesl z rodinného kláštera. Vojtěch a zřejmě i Jitka o připravovaném únosu věděli, protože Břetislav ani nebyl za svůj tehdy těžký zločin potrestán. Nedlouho poté se s Jitkou oženil.

Ačkoliv první syn Spytihněv se narodil až asi o deset let později, což vedlo k hypotézám, že k únosu došlo až v roce 1029, je známo že Jitka svému muži porodila pět synů: Spytihněva, Vratislava, Konráda, Jaromíra a Otu. Je ovšem pravděpodobné, že mezi jejich dětmi byly i dcery a ani Spytihněv nemusel být prvorozeným synem, ale prvním přeživším.

Vyhnanství v Uhersku

Po Břetislavově smrti v roce 1055 prý byla Jitka Spytihněvem II. v rámci vyřizování starých účtů vypovězena z Čech.[1] Spytihněv svou matku vyhnal ze země, pravděpodobně proto, že kdysi bránila jeho mladší bratry. Přestože se Juditin bratr Ota stal roku 1048 švábským vévodou, odešla vdova do Uher.[1] V Uhersku se měla podle kronikáře Kosmy údajně provdat za oslepeného bývalého krále Petra.

Jitka ze Svinibrodu zemřela 2. srpna 1058. Její ostatky jsou uloženy v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

Potomci

  • Spytihněv II. (1031 - 1061), český kníže
∞ Ida Wettinská
  • Vratislav II. († 1092), český kníže
∞ N.N.
∞ 1057 Adléta Uherská
∞ 1062 Svatava Polská
  • Konrád I. Brněnský (1035? – 1092), český kníže
∞ 1054 Virpirka z Tenglingu
  • Jaromír (1040? - 1090), pražský biskup
  • Ota I. Olomoucký († 1086), olomoucký údělník
∞ Eufemie Uherská